Donateurs
Donateurs
Gefeliciteerd! Je bent vandaag geselecteerd voor het WebCie-experiment met nanoservices: microservices die extra kleine pagina's genereren met blockchain, cloud en internesings.
Is deze pagina te webscale voor jou? Je kan de cyber updaten door op F5 te drukken. Pas wel op voor rekrutering door DDOS hackers als je het teveel doet!)

Naast leden kent A-Eskwadraat ook donateurs, mensen die de vereniging een warm hart toedragen en daartoe een jaarlijkse bijdrage storten. Veelal zijn dit oud-leden, maar soms ook mensen die op een andere manier met A-Eskwadraat in aanraking zijn gekomen.

Als donateur blijft u betrokken bij A-Eskwadraat, u krijgt alle nummers van de VakIdioot thuisgestuurd met daarbij een begeleidende brief. Hierin geeft de secretaris een update van de huidige stand van zaken. Ook is het mogelijk u te abonneren op andere publicaties van A-Eskwadraat, zoals AV-notulen, de almanak en symposium- en studiereisverslagen. Op deze manier proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er allemaal binnen A-Eskwadraat gebeurt.

De minimale jaarlijkse bijdrage is € 15,-. Wilt u donateur worden dan kunt u hier het donateursformulier downloaden. Als u wilt betalen per automatische incasso kunt u ook dit formulier invullen. U kunt deze formulieren terugsturen naar:

A-Eskwadraat
o.v.v. Donateurs
Princetonplein 5
3584 CC te Utrecht

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met de secretaris.

Elke bijdrage om onze activiteiten mogelijk te maken wordt van harte gewaardeerd!