Faculty Council Science
Faculty Council Science

Faculteitsraad Bètawetenschappen

De Faculteitsraad (FR) adviseert en controleert het Faculteitsbestuur. In de faculteitsraad zitten afgevaardigden van de DepartementsAdviesCommissies (DAC's) van de departementen (een medewerker en een student per departement), een medewerker van het faculteitsbureau (diensten) en een algemeen student-lid, zodat de raad evenveel medewerkers als studenten bevat.

Vergaderingen van de Faculteitsraad zijn openbaar. Een vergadering bijwonen? Leuk! De vergaderdata en te bespreken stukken zijn hier te vinden.
e-mail: zie site
www: Faculteitsraad Bètawetenschappen

Leden 2018-2019:

Faculteitsbureau en student algemeen

Departement Informatica

  • Medewerker: Nina Rosa
  • Student: Alma Liezenga

Departement Wiskunde

  • Medewerker: Michiel Doorman
  • Student: Nina Rutten (vice-voorzitter)

Departement Natuurkunde

 

Voor de leden van de overige departementen, zie hier.

 

Links:

Faculteitsbestuur
Board of Studies
Onderwijscommissie Bachelor
Departementsadviesscommissie Wiskunde
Departementsadviesscommissie Natuur- en Sterrenkunde
Onderdeelscommissie Informatica
Overzicht