OAC Natuur- en Sterrenkunde
OAC Natuur- en Sterrenkunde

Opleidingsadviescommissie Natuur- en Sterrenkunde

As of 06-12-2016

De OAC houdt zich voornamelijk bezig met het in de gaten houden van de kwaliteit van het onderwijs. Zo worden de vakevaluaties tijdens de vergaderingen besproken en jaarlijks worden ook het Onderwijs- en ExamenRegelement (OER) en het conceptrooster voorgelegd aan de OAC. De OAC brengt over deze zaken advies uit aan de onderwijscommissie bachelor en de onderwijscommissie Natural Sciences.

OAC Natuur- en Sterrenkunde

Leden:

Links:

Departementsbestuur
Onderwijscommissie Bachelor
Onderwijscommissie Natural Sciences
SONS
Overzicht