Overzicht
Overzicht
Gefeliciteerd! Je bent vandaag geselecteerd voor het WebCie-experiment met nanoservices: microservices die extra kleine pagina's genereren met blockchain, cloud en internesings.
Is deze pagina te webscale voor jou? Je kan de cyber updaten door op F5 te drukken. Pas wel op voor rekrutering door DDOS hackers als je het teveel doet!)

Je hebt nu een lijst voor je van de medezeggenschapsorganen van de universiteit. Wat de relaties tussen deze organen zijn, is hier te vinden in een schematisch overzicht.

Universiteit

Bètafaculteit

Departement Wiskunde

Departement Natuur- en Sterrenkunde

Departement Informatica